"ลูกค้าที่ทำประกันไว้กับ เอเชียประกันภัย เปลี่ยนบริษัท กับ ADB รับส่วนลด 12% กับบริษัทประกันชั้นนำ"
เนื่องจาก รมว.กระทรวงการคลัง มีคำสั่ง เพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจ บริษัท เอเชียประกันภัย 1950 จำกัด (มหาชน) มีผลตั้งแต่วันนี้ 15ต.ค.เป็นต้นไป และแต่งตั้งให้ "กองทุนประกันวินาศภัย" เป็นผู้ชำระบัญชีและเข้าจ่ายสินไหมแทนหลังจากนี้ ทำให้มีผลกับลูกค้าที่ทำประกัน กับบริษัท เอเชียประกันภัย 1950 จำกัด (มหาชน) ในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุ จะต้องแจ้งความ ดำเนินการซ่อมเอง และนำหลักฐานการชำระเงิน พร้อมหลักฐานการเกิดอุบัติเหตุต่างๆ เช่น ใบแจ้งความ , รูปถ่ายขณะเกิดเหตุ ฯลฯ นำหลักฐานดังกล่าว เรียกร้องไปยังกองทุนประกันวินาศภัยต่อไป เพื่อเป็นการช่วยเหลือลูกค้าที่ได้ทำประกันไว้กับ บริษัท เอเชียประกันภัย 1951 จำกัด (มหาชน) ADB มอบส่วนลด เพื่อทำกรมธรรม์ ฉบับใหม่ 12% (เฉพาะบริษัทประกันภัย ที่เข้าร่วมโครงการ) และพร้อมช่วยเหลือ เรียกร้องค่าเบี้ยประกันภัยคืนจากกองทุนประกันวินาศภัย (จะต้องรอหนังสือ แจ้งจากกองทุนประกันวินาศภัย ซึ่งจะส่งถึงผู้เอาประกัน ภายในเดือน ธันวาคม 2564)
  • โปรโมชั่นประกันชั้น1 บริษัทเอเชียประกันภัย