ประกันภัยรถยนต์ชั้น 2+ ไทยศรีประกันภัย

 • จากปกติ
  เหลือเพียง
  7,500 บาท
  • ซ่อมรถ/หาย/ไฟไหม้ ไม่เกิน 100,000 บาท/ครั้ง
  ซื้อเลย

 • จากปกติ
  เหลือเพียง
  7,500 บาท
  • ซ่อมรถ/หาย/ไฟไหม้ ไม่เกิน 100,000 บาท/ครั้ง
  ซื้อเลย

 • จากปกติ
  เหลือเพียง
  8,400 บาท
  • ซ่อมรถ/หาย/ไฟไหม้ ไม่เกิน 200,000 บาท/ครั้ง
  ซื้อเลย

 • จากปกติ
  เหลือเพียง
  8,400 บาท
  • ซ่อมรถ/หาย/ไฟไหม้ ไม่เกิน 200,000 บาท/ครั้ง
  ซื้อเลย

 • จากปกติ
  เหลือเพียง
  9,400 บาท
  • ซ่อมรถ/หาย/ไฟไหม้ ไม่เกิน 300,000 บาท/ครั้ง
  ซื้อเลย

 • จากปกติ
  เหลือเพียง
  9,400 บาท
  • ซ่อมรถ/หาย/ไฟไหม้ ไม่เกิน 300,000 บาท/ครั้ง
  ซื้อเลย
ประกันภัยรถยนต์ชั้น 3+ ไทยศรีประกันภัย

 • จากปกติ
  เหลือเพียง
  6,200 บาท
  • ซ่อมรถ ไม่เกิน 100,000 บาท/ครั้ง
  ซื้อเลย

 • จากปกติ
  เหลือเพียง
  6,200 บาท
  • ซ่อมรถ ไม่เกิน 100,000 บาท/ครั้ง
  ซื้อเลย

 • จากปกติ
  เหลือเพียง
  6,900 บาท
  • ซ่อมรถ ไม่เกิน 200,000 บาท/ครั้ง
  ซื้อเลย

 • จากปกติ
  เหลือเพียง
  6,900 บาท
  • ซ่อมรถ ไม่เกิน 200,000 บาท/ครั้ง
  ซื้อเลย

 • จากปกติ
  เหลือเพียง
  7,600 บาท
  • ซ่อมรถ ไม่เกิน 300,000 บาท/ครั้ง
  ซื้อเลย

 • จากปกติ
  เหลือเพียง
  7,600 บาท
  • ซ่อมรถ ไม่เกิน 300,000 บาท/ครั้ง
  ซื้อเลย

ซื้อประกันภัยรถยนต์กับ เอเชียไดเร็ค โบรคเกอร์ การันตีจ่ายน้อยกว่าราคาที่บริษัทประกันภัยเสนออย่างน้อย 3%