หนังสือรับรองนายหน้าประกันวินาศภัย

บริษัท เอเชียไดเร็ค อินชัวรันส์ โบรคเกอร์ จำกัด หรือ ADB ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2546 โดยให้บริการด้านประกันวินาศภัย แด่บุคคลทั่วไป และนิติบุคคล พันธกิจของบริษัท เพื่อแสวงหาบริษัทประกันภัย ที่เข้าใจถึงความสำคัญของการให้บริการที่มีคุณภาพและการให้ความคุ้มครองที่เหนือกว่า ในราคาที่คุ้มค่า
ทางบริษัทได้รับความไว้วางใจจากบริษัทประกันภัยต่างๆ อนุญาตให้เป็นนายหน้าประกันวินาศภัย และรับเบี้ยประกันภัยในนามบริษัทฯ รวมถึงได้รับการรับรองจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ว่า เว็บไซต์นี้ได้รับการจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์อย่างถูกต้องตามกฏหมาย
เอกสารรับรองและหนังสือมอบอำนาจ
 1. เอกสารประกอบธุรกิจประกันภัย บริษัท เอเชียไดเร็ค อินชัวรันส์ โบรคเกอร์ จำกัด
 2. เอกสารรับรองทะเบียนพาณิชย์ บริษัท เอเชียไดเร็ค อินชัวรันส์ โบรคเกอร์ จำกัด
 3. หนังสือมอบอำนาจรับเบี้ยประกัน บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน)
 4. หนังสือมอบอำนาจรับเบี้ยประกัน บริษัท เอเชียประกันภัย 1950 จำกัด (มหาชน)
 5. หนังสือมอบอำนาจรับเบี้ยประกัน บริษัท สินมั่นคงประกันภัย จำกัด (มหาชน)
 6. หนังสือมอบอำนาจรับเบี้ยประกัน บริษัท คุ้มภัยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
 7. หนังสือมอบอำนาจรับเบี้ยประกัน บริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน)
 8. หนังสือมอบอำนาจรับเบี้ยประกัน บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
 9. หนังสือมอบอำนาจรับเบี้ยประกัน บริษัท เคเอสเค ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
 10. หนังสือมอบอำนาจรับเบี้ยประกัน บริษัท อลิอันซ์ ซี.พี. ประกันภัย จำกัด (มหาชน)
 11. หนังสือมอบอำนาจรับเบี้ยประกัน บริษัท ไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
 12. หนังสือมอบอำนาจรับเบี้ยประกัน บริษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย จำกัด (มหาชน)
 13. หนังสือมอบอำนาจรับเบี้ยประกัน บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)
 14. หนังสือมอบอำนาจรับเบี้ยประกัน บริษัท สินทรัพย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน)
 15. หนังสือมอบอำนาจรับเบี้ยประกัน บริษัท ไทยไพบูลย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน)
 16. หนังสือมอบอำนาจรับเบี้ยประกัน บริษัท อาคเนย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน)
 17. หนังสือมอบอำนาจรับเบี้ยประกัน บริษัท นวกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน)
 18. หนังสือมอบอำนาจรับเบี้ยประกัน บริษัท อินทรประกันภัย จำกัด (มหาชน)
 19. หนังสือมอบอำนาจรับเบี้ยประกัน บริษัท ธนชาตประกันภัย จำกัด (มหาชน)
 20. หนังสือยินยอมเสนอขายกรมธรรม์ผ่านอิเล็กทรอนิกส์ บริษัท เอเชียประกันภัย 1950 จำกัด (มหาชน)
 21. หนังสือมอบอำนาจรับเบี้ยประกัน บริษัท เจมาร์ท ประกันภัย จำกัด (มหาชน)