Asia Direct Broker – บริษัท เอเชียไดเร็ค อินชัวรันส์ โบรคเกอร์ จำกัด ( โทร.02-089-2000 ) 
ติดต่อเรา
ชื่อ-นามสกุล
เบอร์โทรศัพท์
อีเมล
ชื่อเรื่อง
ข้อความ
ข้าพเจ้ายินยอมให้บริษัทใช้เลขหมายโทรศัพท์ ที่อยู่ และอีเมล์ ที่ให้ไว้ข้างต้นนี้ ในการแจ้งผลของการสมัคร ข่าวสารอื่นๆ หรือเสนอผลิตภัณฑ์ของบริษัทและคู่ค้าที่บริษัทเห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อข้าพเจ้า

บริษัท เอเชียไดเร็ค อินชัวรันส์ โบรคเกอร์ จำกัด

626 อาคารบีบีดี (พระราม 4) ชั้น 11 ถนนพระรามที่ 4 แขวงมหาพฤฒาราม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท์ 02-089-2000 แฟกซ์ 02-089-2088
Line ID : @asiadirect Facebook : AsiaDirectBroker
Call Center :
เปิดให้บริการ วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 8.30-17.00 น.