นโยบายส่วนบุคคล

1. หลักการว่าด้วยความเป็นส่วนตัว

เอดีบีให้ความสำคัญและให้ความเคารพกับเรื่องความเป็นส่วนตัว หลักการทั้งห้าข้อดังต่อไปนี้เป็นสิ่งรองรับวิธีการที่บริษัท เคารพความเป็นส่วนตัวของท่าน
 • บริษัทจะใช้ข้อมูลส่วนตัวของท่าน ในทางที่เป็นธรรมและควรค่าแก่ความไว้วางใจดังกล่าวนั้นเสมอ
 • ท่านมีสิทธิ์ได้รับข้อมูลที่ชัดเจนเกี่ยวกับวิธีการที่บริษัทใช้ข้อมูลส่วนตัวของท่าน บริษัทจะโปร่งใสในข้อมูลที่บริษัทเก็บรวบรวม สิ่งที่บริษัทกระทำกับข้อมูลนั้น บุคคลที่บริษัทร่วมแบ่งปันข้อมูลนั้นอยู่ และบุคคลที่ท่านควรจะติดต่อหากท่านมีปัญหาข้อข้องใจใด ๆ
 • หากท่านมีปัญหาข้อข้องใจใดๆ เกี่ยวกับวิธีการที่บริษัทใช้ข้อมูลส่วนตัวของท่าน บริษัทจะร่วมมือกับท่านเพื่อแก้ไขปัญหาข้อข้องใจดังกล่าวนั้นโดยมิชักช้า
 • บริษัทจะดำเนินการอันสมควรทั้งปวงเพื่อปกป้องข้อมูลของท่านจากการถูกนำไปใช้ในทางที่ผิด และเพื่อรักษาข้อมูลดังกล่าวไว้ให้ปลอดภัย
 • บริษัทจะปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลซึ่งใช้บังคับอยู่ทั้งหมดและบริษัทจะให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ผู้คุ้มครองข้อมูลต่าง ๆ หากไม่มีกฎหมายคุ้มครองข้อมูล บริษัทก็จะปฏิบัติตามหลักการอันเป็นที่ยอมรับทั่วไปว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูล
2. นโยบายความเป็นส่วนตัวของเอดีบี

เอดีบีสัญญาว่าจะปกป้องความเป็นส่วนตัวของท่านและขอให้ความมั่นใจว่าข้อมูลส่วนตัวของท่านจะได้รับความคุ้มครอง นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้จะอธิบายเกี่ยวกับประเภทข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งบริษัทเป็นผู้เก็บรวบรวมและวิธีการที่บริษัทใช้ เปิดเผย และคุ้มครองข้อมูลนั้น

3. บริษัทเก็บรวบรวมข้อมูลอะไรบ้าง?

ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ “ข้อมูลส่วนตัว” ของท่าน หมายถึง ข้อมูลหรือรายการข้อมูลข่าวสารซึ่งสามารถเอื้ออำนวยให้มีการระบุตัวตนของท่านได้ ข้อมูลนี้รวมไปถึงข้อมูลอันได้แก่ชื่อ ที่อยู่ ชื่อบนหน้าจอ รูปภาพแสดงโปรไฟล์ ที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ หมายเลขโทรศัพท์ของท่าน รายละเอียดรถยนต์ และรายละเอียดด้านประกันภัย แต่ยังสามารถรวมไปถึงข้อมูลอื่นได้อีกด้วย เช่น ที่อยู่ของผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ต นิสัยการจับจ่ายใช้สอย สิ่งที่โปรดปราน และข้อมูลเกี่ยวกับรูปแบบการดำเนินชีวิตหรือสิ่งที่โปรดปรานของท่าน เช่น งานอดิเรกและความสนใจของท่าน บริษัทอาจเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับตัวท่านจากแหล่งต่าง ๆ รวมทั้ง

3.1 ข้อมูลที่ท่านเป็นผู้ให้แก่บริษัทโดยตรง บริษัทอาจเก็บรวบรวมข้อมูลจากท่านโดยตรงก็ได้เมื่อท่านให้ข้อมูลส่วนตัวแก่บริษัท เช่น เมื่อท่านลงทะเบียนเพื่อจับสลากชิงรางวัลหรือแข่งขัน ลงชื่อเข้ารับข้อมูล ใช้คำขอต่าง ๆ ซื้อผลิตภัณฑ์หรือบริการจากบริษัท กรอกแบบสำรวจ หรือให้ข้อคิดเห็นหรือทำการสอบถามประเภทข้อมูล ที่บริษัทอาจเก็บรวบรวมจากท่านโดยตรงนั้นได้แก่
 • ชื่อของท่าน
 • ที่อยู่ของท่าน
 • ที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (อีเมล) ของท่าน
 • ชื่อผู้ใช้งานของท่าน
 • หมายเลขโทรศัพท์ของท่าน
 • ข้อมูลประเภทการชำระเงินของท่าน
 • อายุของท่าน
 • วันเดือนปีเกิดของท่าน
 • เพศของท่าน
 • เนื้อหาที่เกิดจากผู้ใช้งาน ข้อความที่โพสต์ และข้อความอื่นที่ท่านส่งไปยังไซต์ของเอดีบี
 • รายละเอียดรถยนต์ (ยี่ห้อ รุ่น ปี เลขตัวถัง) ของท่าน
 • รายละเอียดด้านประกันภัยรถยนต์ (ประเภทประกันภัย วันคุ้มครอง วันสิ้นสุด) ของท่าน
 • ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลอื่นใดที่ท่านเป็นผู้ให้แก่บริษัทโดยสมัครใจ
3.2 ข้อมูลที่บริษัทเก็บรวบรวมมาได้โดยอัตโนมัติเมื่อท่านใช้งานไซต์ของเอดีบี บริษัทใช้คุกกี้ (cookies) และเครื่องมืออื่น ๆ เช่น เครื่องมือวิเคราะห์ (analytic tools) เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับท่านเมื่อท่านใช้งานไซต์ของเอดีบี ภายใต้บังคับเงื่อนไขของนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้และกฎหมาย และข้อบังคับว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลซึ่งใช้บังคับอยู่ ประเภทข้อมูลที่บริษัทอาจเก็บรวบรวมมาได้โดยอัตโนมัตินั้นได้แก่
 • ข้อมูลเกี่ยวกับประเภทบราวเซอร์ที่ท่านใช้งานอยู่
 • รายละเอียดของเว็บเพจที่ท่านได้ดูไปแล้ว
 • ที่อยู่ของผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ต (IP address) ของท่าน
 • ไฮเปอร์ลิงค์ที่ท่านได้คลิกเข้าไป
 • ชื่อผู้ใช้งาน รูปภาพแสดงโปรไฟล์ เพศ เครือข่ายของท่าน และข้อมูลอื่นใดซึ่งท่านเลือกที่จะแบ่งปันเมื่อใช้ไซต์ของบุคคลภายนอก เช่น เมื่อท่านใช้ฟังก์ชั่น “ชอบ (Like)” บนเฟซบุ๊ค (Facebook)
 • เว็บไซต์ที่ท่านได้เข้าเยี่ยมชมมาแล้วก่อนที่จะมาถึงไซต์ของเอดีบี
 • ในเบื้องต้นอินเตอร์เน็ตบราวเซอร์ส่วนใหญ่ถูกตั้งค่าให้รับคุกกี้ได้ ท่านสามารถเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าเพื่อให้สกัดกั้นคุกกี้หรือเตือนให้ท่านระวัง เมื่อคุกกี้กำลังถูกส่งมายังเครื่องอุปกรณ์ของท่าน หากท่านปิดทางทำงานของคุกกี้ก็อาจมีผลกระทบต่อประสบการณ์ของท่านบนไซต์ของเอดีบีได้
3.3 ข้อมูลที่บริษัทเก็บรวบรวมมาจากแหล่งอื่น ๆ บริษัทอาจได้รับข้อมูลส่วนตัวเกี่ยวกับตัวท่านจากแหล่งอื่น ๆ ก็ได้หากท่านได้อนุญาตไว้แล้วว่าให้แบ่งปันข้อมูลดังกล่าวนั้นได้ ข้อมูลดังกล่าวนี้อาจรวมไปถึงข้อมูลจากแหล่งที่พอมีให้หาได้ในทางการค้า เช่น ฐานข้อมูลสาธารณะและองค์กรที่รวบรวมข้อมูล ตลอดจนข้อมูลจาก บุคคลภายนอก ประเภทข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทอาจเก็บรวบรวมมาได้จากแหล่งต่าง ๆ นั้นได้แก่
 • ชื่อของท่าน
 • ที่อยู่ของท่าน
 • อายุของท่าน
 • นิสัยการจับจ่ายใช้สอยของท่าน
 • สิ่งที่โปรดปรานและข้อมูลเกี่ยวกับรูปแบบการดำเนินชีวิตของท่าน เช่น งานอดิเรกและสิ่งที่ท่านสนใจ
 • รายละเอียดรถยนต์ (ยี่ห้อ รุ่น ปี เลขตัวถัง) ของท่าน
 • รายละเอียดด้านประกันภัยรถยนต์ (ประเภทประกันภัย วันคุ้มครอง วันสิ้นสุด) ของท่าน
 • ข้อมูลที่มีไว้ให้ประชาชนทั่วไปได้ใช้ประโยชน์ เช่น เนื้อหาที่ผู้ใช้งานได้ก่อให้เกิดขึ้น บล็อก (blogs) และการโพสต์ข้อความ (postings) ตามที่กฎหมายได้อนุญาตไว้
4. บริษัทใช้ข้อมูลส่วนตัวของท่านอย่างไร?
 • เพื่อปรับปรุงผลิตภัณฑ์ของบริษัทและประสบการณ์ของท่านบนไซต์ของเอดีบี
 • ประเมินการใช้ประโยชน์จากเว็บไซต์ ผลิตภัณฑ์ และบริการของเอดีบี
 • วิเคราะห์ความมีประสิทธิผลของการโฆษณา การแข่งขัน และการส่งเสริมของบริษัท
 • สร้างประสบการณ์ด้านเว็บไซต์ของท่านให้เป็นส่วนตัวของท่านเอง ตลอดจนประเมิน (โดยไม่เปิดเผยชื่อและเป็นยอดรวม) สถิติด้านกิจกรรมทางเว็บไซต์ เช่น ท่านได้เข้าเยี่ยมชมกิจกรรมนั้นเมื่อใด ท่านเคยได้เข้าเยี่ยมชมกิจกรรมนั้นมาก่อนหรือไม่ และเว็บไซต์ใดที่ได้อ้างส่งท่านมายังกิจกรรมดังกล่าว
 • ทำให้ไซต์ของเอดีบีใช้งานสะดวกยิ่งขึ้น และปรับแต่งไซต์ของเอดีบีและผลิตภัณฑ์ของบริษัทให้เหมาะแก่ความสนใจและความต้องการของท่านให้ดีกว่าเดิม
 • ช่วยเร่งรัดกิจกรรมและประสบการณ์ในอนาคตของท่านบนไซต์ของเอดีบีให้ดำเนินไปอย่างรวดเร็ว ตัวอย่างเช่น เว็บไซต์สามารถจำได้ว่า ท่านได้ให้ข้อมูลส่วนตัวของท่านไว้ และจะไม่ร้องขอข้อมูลเดิมอีกเป็นครั้งที่สอง
 • เก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับเครื่องอุปกรณ์ที่ท่านกำลังใช้งานในการชมไซต์ของเอดีบี เช่น ที่อยู่ของผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ต (IP address) ของท่าน หรือประเภทอินเตอร์เน็ตบราวเซอร์หรือระบบปฏิบัติการซึ่งท่านกำลังใช้งานอยู่ และเชื่อมต่อสิ่งนี้เข้ากับข้อมูลส่วนตัวของท่านเพื่อรับรองให้แน่ว่าไซต์ของ เอดีบีแต่ละแห่งจะนำเสนอประสบการณ์เกี่ยวกับเว็บที่ดีที่สุดให้แก่ท่าน
 • เพื่อติดต่อท่านในเรื่องเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการซึ่งท่านอาจสนใจ แต่ทั้งนี้ ท่านจะต้องได้ให้ความยินยอมแก่บริษัทในการกระทำเช่นนั้นหรือท่านได้เคย ขอซื้อผลิตภัณฑ์หรือขอใช้บริการจากบริษัทมาก่อนแล้ว และการติดต่อนั้นจะต้องเกี่ยวข้องหรือเกี่ยวพันกับคำขอซื้อหรือข้อใช้ที่เคย มีมาก่อนดังกล่าวและ กระทำขึ้นภายในกรอบเวลาใด ๆ ซึ่งกฎหมายที่ใช้บังคับอยู่ได้ตั้งไว้ นั้นคือการเสนอแนะผลิตภัณฑ์หรือบริการ (หรือผลิตภัณฑ์หรือบริการของบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้อง)
 • จัดให้ท่านได้มีผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ท่านร้องขอจากบริษัท อาทิ เพื่อความมุ่งประสงค์ในการแข่งขันหรือส่งเสริมการตลาดซึ่งท่านได้เข้าร่วม เพื่อจัดส่งข้อมูล ผลิตภัณฑ์ หรือสินค้าตัวอย่างที่ท่านได้ร้องขอไปให้ท่าน และ เพื่อตอบข้อซักถามหรือข้อคิดเห็นของท่าน ในกรณีที่บริษัทเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนตัวเฉพาะเพื่อการหนึ่งการใด บริษัทจะไม่เก็บข้อมูลดังกล่าวไว้เป็นเวลานานเกินกว่าที่จำเป็นในการดำเนินการให้บรรลุตามวัตถุประสงค์นั้น เว้นแต่บริษัทจะต้องเก็บข้อมูลดังกล่าวไว้ด้วยเหตุผลโดยชอบทางธุรกิจหรือกฎหมาย เพื่อปกป้องข้อมูลจากการถูกทำลายโดยบังเอิญหรือด้วยเจตนาร้าย เมื่อบริษัทลบข้อมูลออกจากบริการของบริษัทแล้ว บริษัทอาจไม่ลบสำเนาตกค้างออกจากเซิร์ฟเวอร์ของบริษัทหรือขจัดข้อมูลออกจากระบบเพื่อการสำรอง (แบ็คอัพ) ของบริษัทโดยทันที
5. บริษัทร่วมแบ่งปันข้อมูลส่วนตัวของท่านกับใคร?

โดยทั่วไปแล้ว บริษัทไม่ร่วมแบ่งปันข้อมูลส่วนตัวของท่านกับบุคคลใดภายนอกกลุ่มเอดีบี อย่างไรก็ดี บริษัทอาจร่วมแบ่งปันข้อมูลส่วนตัวของท่านกับบุคคลภายนอกที่น่าเชื่อถือก็ได้ ได้แก่
 • ตัวแทนโฆษณา ตัวแทนการตลาด และตัวแทนส่งเสริมการตลาดของบริษัท เพื่อช่วยให้บริษัทส่งมอบและวิเคราะห์ความมีประสิทธิผลของการ รณรงค์โฆษณาและส่งเสริมการตลาดของบริษัท
 • บุคคลภายนอกซึ่งจำเป็นต้องส่งมอบผลิตภัณฑ์หรือบริการให้แก่ท่าน เช่น บริการจัดส่งหรือไปรษณีย์ซึ่งส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่ท่านได้สั่งซื้อไว้ บริการช่วยเหลือฉุกเฉิน และบริการเสริมต่างๆ
 • เจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายหรือเจ้าหน้าที่รัฐบาลซึ่งปฏิบัติตามกระบวนการทางกฎหมายเพื่อร้องขอให้บริษัทเปิดเผยข้อมูลดังกล่าว
 • บุคคลภายนอกซึ่งประสงค์จะจัดส่งข้อมูลให้แก่ท่านเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการของบุคคลดังกล่าว แต่ทั้งนี้ ต่อเมื่อท่านได้ให้ความยินยอม แก่บริษัทในการกระทำเช่นนั้นแล้ว
 • บุคคลภายนอกผู้ให้บริการ เช่น การประมวลผลข้อมูลให้แก่เอดีบี เป็นต้น
 • ผู้จัดหาเครื่องมือวิเคราะห์เว็บ เช่น กูเกิ้ล (Google) เป็นต้น
 • นอกจากนี้บริษัทยังร่วมแบ่งปันข้อมูลของท่านกับบริษัท องค์การ หรือบุคคลธรรมดาภายนอกกลุ่มเอดีบีอีกด้วย หากบริษัทเชื่อว่าการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวนั้นจำเป็นด้วยเหตุผลทางกฎหมาย
 • บังคับใช้ข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องในการใช้งานไซต์ของเอดีบี
 • ดำเนินการสอบสวนการกระทำผิดกฎหมายที่ใช้บังคับอยู่อันอาจจะเกิดขึ้นได้
 • ตรวจหา ป้องกัน และปกป้องคุ้มครองจากการหลอกลวงหรือฉ้อโกง และโอกาสที่จะได้รับผลกระทบด้านเทคนิคหรือความปลอดภัยใด ๆ
 • ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่ใช้บังคับอยู่ ให้ความร่วมมือในการสอบสวนทางกฎหมายใด ๆ และสนองคำร้องขอของรัฐบาลอันสามารถบังคับใช้ได้
 • หากบริษัทร่วมแบ่งปันข้อมูลของท่านกับบุคคลภายนอก บริษัทจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดเพื่อให้เป็นที่แน่ใจว่าบุคคลดังกล่าวจะรักษาข้อมูลของท่านไว้ให้ปลอดภัย และจะดำเนินการอันสมควรทั้งปวงในการปกป้องข้อมูลจากการถูกนำไปใช้ในทางที่ผิด รวมทั้งจะใช้ข้อมูลดังกล่าวเฉพาะแต่โดยวิธีการที่สอดคล้องกับนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ตลอดจนกฎหมายและข้อบังคับว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลซึ่งใช้บังคับอยู่เท่านั้นเอดีบีไม่ขายข้อมูลส่วนตัว เว้นแต่จะขายให้แก่นิติบุคคลที่บริษัทโอนกิจการของบริษัทโดยทั้งหมดหรือแต่บางส่วนให้ (เช่น โดยเกี่ยวเนื่องกับการที่บริษัทได้ขายชื่อตราสินค้า) หรือมิฉะนั้นก็โดยเกี่ยวเนื่องกับการควบกิจการ การรวมกิจการ การเปลี่ยนอำนาจควบคุม การปรับโครงสร้างองค์กร หรือการชำระบัญชีกิจการของบริษัทโดยทั้งหมดหรือแต่บางส่วน
6. การถ่ายโอนข้อมูลส่วนตัวของท่าน

บริษัทอาจถ่ายโอนข้อมูลส่วนตัวของท่านไปยังเซิร์ฟเวอร์ซึ่งมีที่ตั้งอยู่ภายนอกประเทศที่ท่านอยู่หรือไปยังบริษัทในเครือหรือบุคคลภายนอกผู้เป็นที่เชื่อถือคนอื่นซึ่งมีถิ่นฐานที่ตั้งอยู่ในประเทศอื่น ๆ ก็ได้ เพื่อบุคคลดังกล่าวจะได้ประมวลผลข้อมูลส่วนตัวในนามของบริษัท โดยการใช้งานไซต์ของเอดีบีหรือจัดหาข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่เอดีบีโดยประการอื่น ท่านตกลงเห็นชอบให้บริษัทกระทำเช่นนั้นได้ตามเงื่อนไขของนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ตลอดจนกฎหมายและข้อบังคับว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลซึ่งใช้บังคับอยู่ ท่านควรตระหนักว่า หลายประเทศไม่สามารถให้ความคุ้มครองตามกฎหมายต่อข้อมูลส่วนบุคคลได้เฉกเช่นที่ท่านอาจได้รับอยู่ในประเทศต้นกำเนิดของท่าน ในขณะที่ข้อมูลส่วนตัวของท่านอยู่ที่ประเทศอื่น ข้อมูลดังกล่าวอาจถูกศาล เจ้าหน้าที่ผู้บังคับใช้กฎหมายและเจ้าหน้าที่ด้านความมั่นคงแห่งชาติของประเทศนั้น เข้ามาตรวจสอบตามกฎหมายของประเทศดังกล่าวก็ได้ ภายใต้บังคับคำร้องขอเข้าตรวจสอบตามกฎหมายเช่นนั้น บริษัทสัญญาว่าบุคคลใดซึ่งประมวลผลข้อมูลส่วนตัวของท่านภายนอกประเทศต้นกำเนิดของท่านจำเป็นต้องดำเนินมาตรการเพื่อคุ้มครองข้อมูลดังกล่าวและเพียงแต่มีสิทธิ์ประมวลผลข้อมูลตามคำสั่งของเอดีบีเท่านั้น

7. การป้องกันรักษาข้อมูลส่วนตัวของท่าน

บริษัทดำเนินมาตรการระวังป้องกันล่วงหน้าทั้งปวงในการรักษาข้อมูลส่วนตัวของท่านไว้ให้ปลอดภัยและกำหนดให้บุคคลภายนอกใด ๆ ซึ่งจัดการหรือประมวลผลข้อมูลส่วนตัวของท่านให้แก่บริษัทนั้นต้องกระทำอย่างเดียวกันด้วย การเข้าถึงข้อมูลส่วนตัวของท่านถูกจำกัดไว้เพื่อป้องกันการเข้าไปดูโดยมิได้รับอนุญาต การดัดแปลง หรือการนำไปใช้ในทางที่ผิด และอนุญาตให้เข้าไปดูได้เฉพาะแต่ในบรรดาลูกจ้างและตัวแทนของบริษัทตามความจำเป็นที่จะต้องทราบเท่านั้น

8. การเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวของบริษัท

บริษัทอาจเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็น ส่วนตัวนี้เป็นครั้งคราวก็ได้โดยนำนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับปรับปรุงไป โพสต์ไว้บนไซต์ของเอดีบี บริษัทจะแจ้งให้ท่านทราบตามสมควรว่ามีการเปลี่ยนแปลงสาระสำคัญใด ๆ บริษัทขอสนับสนุนให้ท่านเข้าเยี่ยมชมบ่อย ๆ เพื่อคอยรับทราบถึงวิธีการที่บริษัทนำข้อมูลส่วนตัวของท่านไปใช้

9. นโยบายความเป็นส่วนตัวอื่น ๆ ของเอดีบี

นอกเหนือไปจากนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้แล้วก็ยังอาจมีการรณรงค์หรือส่งเสริมการตลาดโดยเฉพาะ ซึ่งจะอยู่ใต้บังคับข้อกำหนดหรือนโยบายความเป็นส่วนตัวเพิ่มเติม บริษัทขอสนับสนุนให้ท่านอ่านข้อกำหนดหรือนโยบายเพิ่มเติมเหล่านี้ก่อนจะเข้าร่วมในการรณรงค์หรือส่งเสริมใด ๆ ซึ่งท่านจะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดหรือนโยบายเพิ่มเติมดังกล่าว บริษัทจะจัดให้มีข้อกำหนดหรือนโยบายความเป็นส่วนตัวเพิ่มเติมใด ๆ ไว้ให้เห็นเด่นชัดเพื่อประโยชน์ของท่าน