อู่ในเครือ AIG

ความคุ้มครองรถประกันภัยรถยนต์แต่ละประเภท

ความคุ้มครองรถผู้ทำประกัน
ประเภทประกันภัย
ชั้น 1
ชั้น 2+
ชั้น 2
ชั้น 3+
ชั้น 3
ชนแบบมีคู่กรณีชนแบบมีคู่กรณี
x
x
ชนแบบไม่มีคู่กรณีชนแบบไม่มีคู่กรณี
x
x
x
x
ภัยจากไฟไหม้ไฟไหม้
x
x
รถหายรถหาย
x
x
ภัยธรรมชาติภัยธรรมชาติ
x
x
ช่วยเหลือ 24 ชม.ช่วยเหลือ 24 ชม.
x
x
x
ซื้อประกันรถยนต์   
คลิก
คลิก
คลิก
คลิก
คลิก
ความคุ้มครองอื่นๆ ครอบคลุมทุกชั้นประกัน
คุ้มครองคู่กรณี และทรัพย์สินคู่กรณี
อุบัติเหตุ ค่ารักษาพยาบาลบุคคลที่สาม
คุ้มครองชิวิตบุคคลที่สาม
คุ้มครองชีวิตผู้ขับขี่
ค่ารักษาพยาบาลตัวผู้ขับขี่
การประกันตัวผู้ขับขี่

คำถามและข้อสงสัยที่พบบ่อย

แนวทางการติดต่อประกัน AIG หรืออู่ในเครือ AIG เพื่อขอรับการช่วยเหลือดูแล

หลังจากที่เกิดอุบัติเหตุอย่างกะทันหัน ให้คุณพยายามรวบรวมสติก่อนเป็นอันดับแรก ตรวจเช็กตัวเองว่าได้รับบาดเจ็บหรือไม่ พร้อมกับสอบถามคนบนรถว่ามีใครได้รับบาดเจ็บตรงไหนบ้าง ในกรณีที่มีคนบาดเจ็บบนรถ ให้แจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจที่มาถึงจุดเกิดเหตุ เพื่อช่วยประสานเรียกรถพยาบาลต่อไป เว้นแต่อยู่ในเหตุการณ์ที่เจ้าหน้าที่ตำรวจยังมาไม่ถึงให้ทำการติดต่อเบอร์ 1669 แจ้งจุดเกิดเหตุให้มารับคนเจ็บโดยเร็วที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก หลังจากนั้นให้ทำการติดต่อตัวแทนประกันภัย AIG หรืออู่ในเครือ AIG ดังนี้

 

 • ทำการติดต่ออู่ในเครือ AIG ผ่านเบอร์โทรศัพท์ Call Center ได้ที่เบอร์ 02-649-1999 กด 1 ซึ่งเบอร์นี้สามารถติดต่อได้ตลอด 24 ชั่วโมง เมื่อทำการติดต่อแล้วให้เราแจ้งข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น คือ ชื่อผู้ขับขี่หรือผู้แจ้งเหตุกับเบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้, เลขทะเบียนรถ, รุ่นรถ, หมายเลขกรมธรรม์ (หากจำได้หรือมีข้อมูลอยู่ในมือ) และสุดท้ายแจ้งจุดเกิดเหตุเพื่อที่อู่ในเครือ AIG จะสามารถส่งตัวแทนประกันภัยมาดูแลได้อย่างรวดเร็ว และแม่นยำ
 • คุณจะได้รับ SMS เพื่อแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับตัวแทนประกันภัยที่กำลังจะเดินทางเข้ามาดูแลคุณ พร้อมกับระยะเวลาเบื้องต้นที่ตัวแทนจะเดินทางมาถึง
 • ขณะที่กำลังรอตัวแทนประกันภัยจากอู่ในเครือ AIG หรือเจ้าหน้าที่ตำรวจมาถึง ให้เรามองรอบจุดเกิดเหตุว่าปลอดภัยแล้วหรือยัง แล้วค่อยลงจากรถเพื่อเก็บรูปภาพสิ่งที่เกิดขึ้นว่ามีร่องรอยความเสียหายของตัวรถยนต์ และทรัพย์สินในจุดไหนบ้าง (สำรองไว้ใช้เป็นหลักฐานเพิ่มเติมเมื่อถึงเวลาเคลมประกัน  AIG)
 • กรณีที่อุบัติเหตุนั้นไม่มีผู้บาดเจ็บ และได้รับการตัดสินจากเจ้าหน้าตำรวจ หรือมีการยอมรับความประมาทของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเรียบร้อยแล้ว ให้พิจารณาเรื่องการนำรถเข้าบริเวณข้างถนนเพื่อให้การจราจรไม่ติดขัด และลดโอกาสเกิดอุบัติเหตุซ้ำซ้อน แต่ถ้ารถยนต์ไม่สามารถเคลื่อนที่ได้ ต้องรอตัวแทนประกันภัยมาถึงเพื่อพูดคุย สรุปเหตุการณ์พร้อมเจ้าหน้าที่ตำรวจอีกครั้ง ก่อนเรียกรถลากจูงมาเคลื่อนย้ายออกไป
 • ถ้าหากได้รับการยื่นข้อเสนอเป็นเอกสาร หรือการให้เซ็นยอมรับความผิดจากคู่กรณี ควรขอเวลาให้ตัวแทนประกันภัยจากอู่ในเครือ AIG เดินทางมาถึงเพื่อช่วยดูแลรายละเอียด พร้อมให้คำแนะนำเพิ่มเติมก่อน ดังนั้นอย่ารีบเซ็นเอกสารอะไรก่อนตัวแทนประกันภัยจะเดินทางไปถึงจุดเกิดเหตุ
 • พอตัวแทนประกันภัยจากอู่ในเครือ AIG เดินทางไปถึงเรียบร้อยแล้ว จะให้การช่วยเหลือดูแลจนกว่าจะจบทุกกระบวนการอย่างเรียบร้อย รวมถึงมีการให้คำแนะนำ คำปรึกษาเกี่ยวกับการนำรถเข้าเคลมประกัน AIG เพิ่มเติมด้วย
 • ช่วงเวลาที่ตัวแทนประกันภัยของเราและคู่กรณีทำการพูดคุย โดยมีเจ้าหน้าที่ตำรวจคอยตัดสินจบเรียบร้อยแล้ว ทางอู่ในเครือ AIG มีบริการรถลากจูงคอยช่วยเหลือตลอด 24 ชั่วโมง สามารถติดต่อผ่านเบอร์โทรศัพท์ หรือสอบถามกับตัวแทนได้เลยทันที
 • ทุกการเคลมประกัน AIG ตัวแทนประกันภัยจะประสานงานต่อเนื่องไปยังเจ้าหน้าที่สินไหม เพื่อให้คุณสามารถเข้ารับบริการได้อย่างครบถ้วนภายใต้การดูแลของเจ้าหน้าที่คนถัดไป

การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนการประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคลของ AIG และอู่ในเครือ AIG

สำหรับผู้ที่ต้องการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนการประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคลจาก AIG จะต้องมีการกรอกข้อมูลลงในแบบฟอร์มเอกสารให้ครบถ้วน เพื่อกระบวนการเรียกร้องค่าสินไหมที่ราบรื่น และรวดเร็วแบบไร้ปัญหา เบื้องต้นมีขั้นตอนที่ต้องทำตามดังนี้

 

 • กรอกเอกสารเรียบร้อยหมดแล้ว ให้ทำการแนบเอกสารเพิ่มเติมตามที่ได้มีระบุเอาไว้ในตอนท้าย พร้อมกับเบอร์โทรศัพท์มือถือและอีเมล เพื่อที่ทางอู่ในเครือ AIG จะสามารถแจ้งผลการเรียกร้องค่าสินไหมให้แก่คุณได้
 • โดยการส่งเอกสารทั้งหมดสามารถส่งเข้ามาได้ที่ แผนกสินไหมทดแทนตู้ หรือ ป.ณ. 40 ปณศ.รองเมือง กรุงเทพมหานคร 10330 ทันที่บริษัท AIG ได้รับเอกสารทั้งหมดจากคุณแล้ว จะมี SMS ยืนยันการรับเอกสารส่งเข้าไปที่เบอร์โทรศัพท์มือถือเพื่อแจ้งให้คุณทราบ
 • แต่ในกรณีที่เอกสารไม่ครบถ้วน หรือทางฝ่ายดูแลค่าสินไหมต้องการเอกสารเพิ่มเติม ทางบริษัทหรืออู่ในเครือ AIG จะทำการแจ้งให้คุณทราบอีกครั้งภายใน 5 วันทำการ และหลังจากนั้นสามารถส่งเอกสารเพิ่มเติมตามไปยังที่อยู่ข้อด้านบนได้เลย
 • เมื่อเอกสารที่ทางบริษัท AIG ได้รับมาครบถ้วนสมบูรณ์แล้ว ระยะเวลาในการพิจารณาค่าสินไหมทดแทน รวมระยะเวลาในการจ่ายค่าสินไหมทดแทนให้แก่คุณจะใช้เวลาไม่เกิน 15 วันทำการ พอผลการพิจารณาผ่านแล้วจะมีการแจ้งไปยัง อีเมล หรือ SMS ตามเบอร์โทรศัพท์ที่คุณได้ให้ข้อมูลไว้อีกทีหนึ่ง
   

ทางด้านช่องทางการรับค่าสินไหมทดแทน จะมีให้เลือก 2 ช่องทางด้วยกัน คือ

 

 1. รับเงินผ่านบัญชีออมทรัพย์ ซึ่งต้องมีการส่งเอกสารเพิ่มเติมเป็นสำเนาหน้าสมุดบัญชีออมทรัพย์, สำเนาบัตรประชาชน หรือพาสปอร์ต, อีเมล และเบอร์โทรศัพท์ และช่องทางที่
 2. รับเงินแบบเช็คเงินสด ต้องมีการระบุเรื่องชื่อที่อยู่การจัดส่งเช็คเพิ่มเติม หลังจากที่ทางบริษัทได้พิจารณาแล้วจะจัดส่งให้ภายใน 10 วันทำการ ดังนั้นสะดวกรับเงินจากการเรียกค่าสินไหมทดแทนแบบไหน อย่าลืมเตรียมเอกสารหรือข้อมูลดังกล่าวเอาไว้ให้พร้อม เพื่อการดำเนินการที่ง่ายและรวดเร็วขึ้น

สิ่งที่ใช้พิจารณาเพื่อจ่ายค่าซ่อมแซมรถยนต์กับอู่ในเครือ AIG

 • กรณีที่ผู้เอาประกันภัยได้มีการสำรองจ่ายค่าซ่อมในการเคลมประกัน AIG
 • กรณีที่ผู้ขับขี่รถยนต์ที่เอาประกันภัยขณะที่เกิดเหตุ ได้มีการสำรองจ่ายค่าซ่อมในการเคลมประกัน AIG ขณะที่ทางผู้เอาประกันภัยให้ความยินยอมแล้ว
 • เมื่อเข้าใช้บริการเคลมประกัน AIG กับศูนย์บริการหรืออู่ในเครือ AIG
 • กรณีเข้าใช้บริการอู่ซ่อมรถที่ไม่ใช่อู่ในเครือ AIG โดยมีการยินยอมและมอบอำนาจจากผู้เอาประกันภัยให้รับค่าซ่อมรถยนต์แทนแล้ว
 • หากมีการนำรถเข้าซ่อมนอกเหนือจากศูนย์บริการ หรืออู่ในเครือ AIG แล้วมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ทางผู้เอาประกันภัยต้องรับผิดชอบส่วนเกินนอกเหนือจากการคุ้มครองด้วยตนเอง
 • กรณีนำรถยนต์ซ่อมอู่ไปเข้าซ่อมกับศูนย์บริการ (ซ่อมห้าง) ผู้เอาประกันภัยต้องรับผิดชอบส่วนต่างค่าซ่อมแซมที่เกินกว่าในเงื่อนไขกำหนดด้วยตนเองเช่นกัน
 • หากต้องนำรถยนต์เข้าซ่อมนอกเหนือจากอู่ในเครือ AIG ทางผู้เอาประกันภัยต้องมีการสำรองจ่ายออกไปเองก่อน หลังจากนั้นจึงสามารถนำใบเสร็จค่าใช้จ่าย พร้อมแนบหลักฐานการซ่อมแซมจากอู่หรือศูนย์ที่ได้รับบริการ มาตั้งเบิกกับทางบริษัทอีกทีหนึ่ง

ข้อยกเว้นการเข้าใช้บริการที่อู่ในเครือ AIG

ข้อยกเว้นการเข้าใช้บริการที่อู่ในเครือ AIG จะมีการการันตีที่ไม่สามารถบังคับใช้ได้กับเงื่อนไขดังต่อไปนี้

 

 • ศูนย์บริการที่ไม่มีแผนกซ่อมสีหรือตัวถัง
 • ศูนย์บริการหรืออู่ในเครือ ที่ไม่ยินยอมให้ทางบริษัททำการจ่ายค่าซ่อมรถโดยตรง หรือเป็นกรณีที่อู่ซ่อมรถแห่งนั้นต้องการรับเงินจากผู้เอาประกันภัย หรือ ผู้ขับขี่รถยนต์คันที่เอาประกันภัยในช่วงที่เกิดอุบัติเหตุโดยตรงเท่านั้น

 

แต่จากเงื่อนไขทั้งหมดที่กล่าวไป ถ้าผู้เอาประกันภัยหรือผู้ขับขี่รถยนต์คันที่เอาประกันภัย ต้องมีการสำรองจ่ายค่าซ่อมเอง อย่าลืมนำใบเสร็จค่าใช้จ่ายตัวจริง ที่ทางศูนย์บริการหรืออู่ซ่อมรถออกให้ มาพร้อมกับหลักฐานการซ่อมแซมอย่างครบถ้วน เพื่อนำไปตั้งเบิกกับทางบริษัท นิวแฮมพ์เชอร์อินชัวรันส์ และบริษัท เอไอจี ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โดยส่งมาได้ตามที่อยู่ของบริษัท ซึ่งระบุเอาไว้ในกรมธรรม์

การเคลมประกัน AIG รับผิดชอบอะไรอีกบ้าง

 • ผู้เอาประกันภัยต้องเป็นผู้รับผิดชอบความบกพร่องจากการซ่อมแซม รวมถึงความเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งหมดในช่วงระหว่างการซ่อม และหลังซ่อมตลอดจนค่าใช้จ่ายด้านอื่น ๆ ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต โดยไม่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองตามเงื่อนไขกรมธรรม์ที่ระบุเอาไว้
 • ทางบริษัท เอไอจี ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ผูกพันเป็นเพียงผู้ช่วยในการติดต่อ ประสานงาน นัดหมายการเข้าซ่อม ตลอดจนการต่อรองค่าซ่อมแซม และเรื่องการชำระเงินเพียงเท่านั้น ความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใด ๆ ที่อยู่นอกเหนือจากสิ่งที่กล่าวมา ผู้เอาประกันภัยต้องเป็นฝ่ายรับผิดชอบเองทั้งสิ้น
 • หากได้รับความเสียหายจากการซ่อมแซมที่ล่าช้า ไม่ว่าจะระหว่างซ่อม หรือหลังซ่อมก็ตาม บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นทั้งการซ่อมกับอู่ในเครือ AIG และอู่นอกเครือด้วยเช่นกัน
เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ในการเก็บข้อมูลเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการใช้งาน และเพื่อเก็บข้อมูลสถิติ ท่านสามารถศึกษารายละเอียด เพิ่มเติมได้ที่ นโยบายคุกกี้