Asia Direct Logo
02-089-2000
24 ชั่วโมง

การยกเลิกกรมธรรม์

ขั้นตอนที่ 1 กรอกฟอร์มยกเลิกกรมธรรม์

กรอกใบฟอร์มยกเลิกกรมธรรม์ เพื่อแสดงเจตจำนงยกเลิกกรมธรรม์ของท่าน

ขั้นตอนที่ 2 ส่งใบคำขอยกเลิกกรมธรรม์

ส่งใบคำขอยกเลิกกรมธรรม์มาที่ บริษัท เอเชียไดเร็ค อินชัวร์รันส์ โบรคเกอร์ จำกัด 626 อาคารบีบีดี (พระราม 4) ชั้น 11 ถนนพระรามที่ 4 แขวงมหาพฤฒาราม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

Loading...