ข้อมูลใบอนุญาตนายหน้าประกันภัยของบริษัทเอเชียไดเร็ค

เอเชียไดเร็ค เป็นแบรนด์ภายใต้บริษัท แรบบิท แคร์ โบรคเกอร์ จำกัด ใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันวินาศภัยภายใต้การควบคุมจากสำนักงาน คปภ.

โบรกเกอร์ประกันวินาศภัย ID ว00012/2546

เพื่อตรวจสอบเอกสารรับรองจาก คปภ. กรุณาทำตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

  1. เข้าเว็บไซต์ของ คปภ. http://oiceservice.oic.or.th/corporatebroker/license.php
  2. พิมพ์ ว00012/2546 ที่แบบฟอร์มใบอนุญาตโบรกเกอร์
  3. คลิกปุ่มค้นหา