สิ่งที่จะได้รับเมื่อทำงานกับเรา

  • ทำงานที่บ้านได้ง่าย ๆ โดยไม่ต้องเดินทาง หลังผ่านการทดลองงาน

  • มีค่าคอมมิชชัน และค่าทำงานล่วงเวลาให้

  • มีใบอนุญาตนายหน้า และประสบการณ์ด้านเทเลเซลล์

    จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

  • สวัสดิการมากมาย เช่น ประกันอุบัติเหตุ, ค่ารักษาพยาบาล,

    กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และเงินโบนัส (ตามผลประกอบการ และผลงาน) เป็นต้น