อู่ในเครือไทยไพบูลย์

ความคุ้มครองรถประกันภัยรถยนต์แต่ละประเภท

ความคุ้มครองรถผู้ทำประกัน
ประเภทประกันภัย
ชั้น 1
ชั้น 2+
ชั้น 2
ชั้น 3+
ชั้น 3
ชนแบบมีคู่กรณีชนแบบมีคู่กรณี
x
x
ชนแบบไม่มีคู่กรณีชนแบบไม่มีคู่กรณี
x
x
x
x
ภัยจากไฟไหม้ไฟไหม้
x
x
รถหายรถหาย
x
x
ภัยธรรมชาติภัยธรรมชาติ
x
x
ช่วยเหลือ 24 ชม.ช่วยเหลือ 24 ชม.
x
x
x
ซื้อประกันรถยนต์   
คลิก
คลิก
คลิก
คลิก
คลิก
ความคุ้มครองอื่นๆ ครอบคลุมทุกชั้นประกัน
คุ้มครองคู่กรณี และทรัพย์สินคู่กรณี
อุบัติเหตุ ค่ารักษาพยาบาลบุคคลที่สาม
คุ้มครองชิวิตบุคคลที่สาม
คุ้มครองชีวิตผู้ขับขี่
ค่ารักษาพยาบาลตัวผู้ขับขี่
การประกันตัวผู้ขับขี่

คำถามและข้อสงสัยที่พบบ่อย

หากเกิดอุบัติเหตุควรติดต่อประกันไทยไพบูลย์ หรืออู่ในเครือไทยไพบูลย์ เพื่อขอรับความช่วยเหลืออย่างไร

ถึงเวลาที่เกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนกับรถยนต์ของเราขึ้นมา ไม่ว่าจะเบาหรือรุนแรง ให้พยายามตั้งสติเอาไว้ให้ได้มากที่สุดก่อน พยายามคุมรถให้หยุดนิ่งอย่างปลอดภัย จากนั้นเช็กสภาพผู้โดยสารบนรถ และตัวเราเองว่ามีใครได้รับอาการบาดเจ็บตรงไหนหรือไม่ หากมีคนที่ได้รับบาดเจ็บ แนะนำว่าให้ติดต่อที่เบอร์ 1669 เพื่อรับความช่วยเหลือด้านการพยาบางอย่างเร่งด่วนก่อน และค่อยติดต่อ 191 เพื่อประสานงานกับเจ้าหน้าที่ตำรวจให้มาช่วยจัดการอุบัติเหตุควบคู่ไปด้วย เรียบร้อยแล้วจึงทำการติดต่อประกันไทยไพบูลย์ หรืออู่ในเครือไทยไพบูลย์ ให้เจ้าหน้าที่เข้ามาดูแลต่อเนื่อง ตามขั้นตอนดังต่อไปนี้
 

 • เบอร์โทรที่ใช้ติดต่อประกันไทยไพบูลย์ หรืออู่ในเครือไทยไพบูลย์ คือ 02 246 9635 จากนั้นกด 77 ซึ่งเป็นเบอร์โทรติดต่อเพื่อแจ้งเหตุฉุกเฉิน และยังสามารถติดต่อได้ตลอด 24 ชั่วโมง
 • สำหรับการแจ้งข้อมูลที่เบอร์โทรติดต่อฉุกเฉินด้านบนของประกันไทยไพบูลย์ หรืออู่ในเครือไทยไพบูลย์ คือ ชื่อผู้ขับขี่ หรือผู้ผู้แจ้งเหตุ ณ เวลานั้น พร้อมด้วยเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อประสานงานต่อได้ จากนั้นทำการแจ้งหมายเลขรถยนต์ที่เกิดอุบัติเหตุ ยี่ห้อรถยนต์ หรือหมายเลขกรมธรรม์ ต่อด้วยข้อมูลสถานที่เกิดเหตุอย่างชัดเจน เพื่อให้เจ้าหน้าที่เข้าไปดูแลได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำ
 • เมื่อคอลเซ็นเตอร์ได้รับข้อมูลจากการโทรแจ้งเรียบร้อยแล้ว จะมีการประสานงานไปยังตัวแทนประกันไทยไพบูลย์ หรืออู่ในเครือไทยไพบูลย์ ที่อยู่ใกล้คุณที่สุด ให้เข้ามาดูแลอย่างเร่งด่วน ซึ่งผู้แจ้งจะได้รับข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่ผ่านเบอร์โทรศัพท์ในรูปแบบข้อความ SMS ที่มีชื่อนามสกุล และระยะเวลาการเดินทางถึงคุณโดยประมาณ
 • ในช่วงที่กำลังรอเจ้าหน้าที่เดินทางไปถึงยังที่เกิดเหตุ หากสถานการณ์ปลอดภัยแล้ว แนะนำว่าควรลงจากรถเพื่อทำการถ่ายภาพสถานที่เกิดเหตุโดยรวม และถ่ายภาพบริเวณที่เกิดความเสียหาย เก็บเป็นข้อมูลใช้ประกอบหลักฐานอ้างอิงหากต้องมีการเคลมประกัน หรือการวิเคราะห์ความประมาทต่อไป
 • กรณีที่ไม่มีผู้ใดได้รับอาการบาดเจ็บ หรือมีการยอมรับความประมาทเรียบร้อยแล้ว โดยมีเจ้าหน้าที่ตำรวจเป็นผู้ยืนยันความผิดในครั้งนั้น อาจมีการพิจารณาเรื่องย้ายรถเข้าบริเวณที่ปลอดภัย เพื่อไม่ให้เป็นการขวางการจราจรต่อไป และสามารถทำการพูดคุยต่อเนื่องได้โดยไม่เสี่ยงเกิดอุบัติเหตุซ้ำสองจากรถคันอื่น
 • หากมีการยื่นข้อเสนอ หรือเอกสารอะไรก็ตามจากคู่กรณี แนะนำว่าอย่าเพิ่งรีบเซ็นตามที่ได้รับการร้องขอ ควรรอให้เจ้าหน้าที่ตัวแทนประกันไทยไพบูลย์ หรืออู่ในเครือไทยไพบูลย์ เดินทางไปถึงและให้คำปรึกษาแก่คุณก่อนจะดีที่สุด
 • หน้าที่ของเจ้าหน้าที่สำรวจภัยจากประกันไทยไพบูลย์หรืออู่ในเครือไทยไพบูลย์ จะให้บริการคุณจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย ได้รับข้อสรุปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จนถึงการเคลมประกันเพื่อรับการซ่อมรถยนต์ตามการคุ้มครองในกรมธรรม์
 • หากรถยนต์ของคุณเสียหายจนไม่สามารถเคลื่อนย้ายได้ สามารถแจ้งเจ้าหน้าที่สำรวจภัยที่ไปถึงสถานที่เกิดเหตุได้เลย คุณจะได้รับบริการรถลากจูงตลอด 24 ชั่วโมง หรือสามารถติดต่อเพิ่มเติมจากเบอร์โทรศัพท์แจ้งเหตุฉุกเฉินของประกันไทยไพบูลย์ได้เช่นกัน
 • ในทุกการเคลมประกันรถยนต์กับทางไทยไพบูลย์ จะมีการประสานงานต่อเนื่องจากเจ้าหน้าที่สำรวจภัย ไปยังเจ้าหน้าที่ฝ่ายสินไหมทดแทน โดยจะมีการแนะนำตัวอีกครั้งจากเจ้าหน้าที่ พร้อมช่วยเหลือติดต่ออู่ในเครือไทยไพบูลย์ เพื่อรับการซ่อมแซมต่อไป

สรุปขั้นตอนการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนการประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคลสำหรับประกันไทยไพบูลย์ หรืออู่ในเครือไทยไพบูลย์

 • กรอกข้อมูลในแบบฟอร์ม “เรียกร้องค่าสินไหมทดแทนการประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล” ให้ครบถ้วนตามที่ประกันไทยไพบูลย์ได้มีการร้องขอข้อมูลเอาไว้ตามแบบฟอร์ม กรอกข้อมูลอย่างถูกต้องและครบถ้วน เพื่อที่จะได้มีการดำเนินการอย่างรวดเร็ว และราบรื่นไร้ปัญหา
 • นอกจากนี้อย่าลืมแนบเอกสารเพิ่มเติมตามที่ระบุเอาไว้ในช่วงท้ายของแบบฟอร์ม พร้อมกับเขียนเบอร์โทรศัพท์และอีเมลเพื่อรับทราบข้อมูลการพิจารณาต่อเนื่อง จากทางประกันไทยไพบูลย์ หรืออู่ในเครือไทยไพบูลย์ที่รับเรื่องการเรียกร้องสินไหมทดแทนจากคุณ
 • สำหรับที่อยู่ในการติดต่อส่งเอกสาร สามารถติดต่อสอบถามผ่านเบอร์โทรศัพท์ของสาขาในจังหวัดของคุณ หรือเลือกส่งไปที่ฝ่ายสินไหมทดแทนสำนักงานใหญ่ได้ที่ 123 อาคารไทยประกันชีวิต ชั้น 15-16 ถนนรัชดาภิเษก ดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
 • หลังจากที่บริษัทประกันไทยไพบูลย์ได้รับเอกสารจากคุณเรียบร้อยแล้ว จะมี SMS ส่งเข้ามายังเบอร์โทรศัพท์มือถือที่คุณได้ให้ข้อมูลเอาไว้ เพื่อเป็นการยืนยันอีกขั้นหนึ่งว่าทางบริษัทได้รับเอกสารเรียบร้อยแล้ว
 • หากทางบริษัทต้องการเอกสารเพิ่มเติมเพื่อการพิจารณา หรือเอกสารที่เพิ่งได้รับยังไม่ครบตรงต่อความต้องการตามเงื่อนไข ทางบริษัทประกันไทยไพบูลย์จะรีบแจ้งให้คุณได้ทราบภายในระยะเวลา 5 วันทำการ เพื่อให้คุณส่งเอกสารที่ได้รับแจ้งเพิ่มเติมอีกครั้ง
 • ในครั้งที่ได้รับเอกสารครบถ้วนเรียบร้อยแล้ว บริษัทประกันไทยไพบูลย์ จะใช้เวลาพิจารณาเรื่องสินไหมทดแทน รวมระยะเวลาการชำระค่าสินไหมทดแทน เป็นเวลาทั้งสิ้นไม่เกิน 15 วันทำการ และจะมีการแจ้งผลพิจารณาอีกครั้งผ่านเบอร์โทรศัพท์ หรืออีเมลที่คุณได้ให้เอาไว้

 

ซึ่งการรับเงินค่าสินไหมทดแทนของคุณสามารถเลือกได้ 2 ช่องทางหลัก คือ การรับเงินค่าสินไหมทดแทนผ่านบัญชีธนาคารออมทรัพย์ ที่ต้องมีการส่งสำเนาหน้าสมุดบัญชี สำเนาบัตรประชาชน อีเมล และเบอร์โทรศัพท์ให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลเพิ่มเติม ส่วนอีกวิธีหนึ่งจะเป็นการรับเงินค่าสินไหมทดแทนผ่านเช็คเงินสด โดยคุณต้องแนบชื่อที่อยู่ปัจจุบันเพื่อการส่งเช็คแบบจดหมายลงทะเบียนอีกครั้ง ทางบริษัทประกันไทยไพบูลย์ จะจัดส่งเช็คให้หลังจากการพิจารณาอนุมัติแล้วใน 10 วันทำการ

การพิจารณาเพื่อจ่ายค่าซ่อมรถยนต์ของอู่ในเครือไทยไพบูลย์ สำหรับรถยนต์คันที่เอาประกันภัย

 • เมื่อมีการสำรองจ่ายค่าซ่อมรถยนต์โดยผู้เอาประกันภัยเอง
 • เมื่อมีการสำรองจ่ายค่าซ่อมรถยนต์โดยผู้ขับขี่รถยนต์คันที่เอาประกันในอุบัติเหตุ โดยต้องได้รับการยินยอมจากผู้เอาประกันภัยแล้วเท่านั้น
 • สถานบริการซ่อมรถยนต์อู่ในเครือไทยไพบูลย์
 • สถานบริการซ่อมรถยนต์อู่นอกเครือไทยไพบูลย์ โดยต้องมีการมอบอำนาจจากผู้เอาประกันภัยให้มีการรับค่าซ่อมรถยนต์แทนด้วย
 • กรณีผู้เอาประกันภัยนำรถยนต์ไปซ่อมอู่หรือศูนย์บริการนอกเครือข่าย ทางผู้เอาประกันต้องเป็นฝ่ายรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม หากมีการเก็บค่าซ่อมเกินกว่าที่กำหนดเอาไว้ในมาตรฐานหรือเงื่อนไขการประกันภัย
 • กรณีที่ผู้เอาประกันภัยเบี้ยธรรมดา นำรถยนต์เข้าไปซ่อมศูนย์บริการอู่ในเครือไทยไพบูลย์ (ซ่อมห้าง) จะต้องมีการจ่ายค่าซ่อมส่วนเกินจากมาตรฐานด้วยตนเองเช่นกัน
 • กรณีที่ต้องการเบิกประกันเมื่อนำรถยนต์ซ่อมศูนย์บริการหรืออู่นอกเครือไทยไพบูลย์ ต้องมีการเก็บใบเสร็จที่ระบุรายละเอียดค่าใช้จ่ายการซ่อมแซม รวมถึงหลักฐานการซ่อมแซมทั้งหมดมาให้กับทางอู่ในเครือไทยไพบูลย์ หรือประกันไทยไพบูลย์ เพื่อพิจารณาการตั้งเบิกอีกครั้ง

ข้อยกเว้นการให้บริการของประกันไทยไพบูลย์หรืออู่ในเครือไทยไพบูลย์

หากมีการการันตีจากประกันไทยไพบูลย์ หรืออู่ในเครือไทยไพบูลย์ จะไม่สามารถบังคับใช้ได้กับเงื่อนไขในกรณีดังนี้
 

 • กรณีที่ศูนย์บริการนั้นไม่มีแผนกซ่อมตัวถังและพ่นสีโดยเฉพาะ
 • กรณีที่ศูนย์บริการนั้นไม่ยินยอมให้ทางประกันไทยไพบูลย์เป็นผู้จ่ายค่าซ่อมโดยตรง แต่ระบุเอาไว้ว่าต้องรับค่าซ่อมจากผู้เอาประกันภัย หรือผู้ขับขี่รถยนต์คันที่เอาประกันภัยเท่านั้น


หากอยู่ในเงื่อนไขที่กล่าวมา ผู้เอาประกันภัย หรือผู้ขับขี่รถยนต์คันที่เอาประกันภัยต้องมีการสำรองค่าใช้จ่ายด้วยตนเองก่อน จากนั้นจึงขอใบเสร็จ และหลักฐานการซ่อมแซมทั้งหมดจากศูนย์บริการ หรืออู่ในเครือไทยไพบูลย์มาแจ้งกับทางบริษัท เพื่อตั้งเบิกต่อไป โดยสามารถส่งเอกสารทั้งหมดมาได้ตามที่อยู่บนหน้ากรมธรรม์ของคุณ

นอกจากการซ่อมรถยนต์แล้วทางประกันไทยไพบูลย์รับผิดชอบอะไรอื่น ๆ บ้าง

 • กรณีที่มีการนำรถยนต์เข้าซ่อมในศูนย์บริการหรืออู่ในเครือไทยไพบูลย์ แล้วเกิดความบกพร่อง ความเสียหาย ระหว่างการซ่อม หลังซ่อม รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่ตามมาในอนาคต ผู้เอาประกันภัยต้องรับผิดชอบด้วยตนเองทั้งหมด
 • ทางบริษัทประกันไทยไพบูลย์ผูกพันเป็นเพียงแค่ตัวแทนที่ช่วยดูแลเรื่องการนัดหมายซ่อมรถ การต่อรองราคาค่าซ่อม และเรื่องการชำระเงินค่าซ่อมแต่เพียงเท่านั้น ฉะนั้นความบกพร่องใดก็ตามที่เกิดขึ้นนอกเหนือจากที่กล่าวมาตั้งแต่ช่วงระหว่างซ่อม จนถึงหลังซ่อม ผู้เอาประกันภัยต้องเป็นฝ่ายรับผิดชอบเองทั้งหมด
 • กรณีที่มีความเสียหายจากความล่าช้าในการซ่อมแซม ทั้งระหว่างซ่อม จนถึงหลังซ่อม และหากในอนาคตมีความเสียหายใดก็ตามทีเกิดจากความล่าช้าในการซ่อมแซม ผู้เอาประกันภัยต้องเป็นฝ่ายรับผิดชอบเองทั้งหมด
เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ในการเก็บข้อมูลเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการใช้งาน และเพื่อเก็บข้อมูลสถิติ ท่านสามารถศึกษารายละเอียด เพิ่มเติมได้ที่ นโยบายคุกกี้